Radiere in cazul exportului

Radierea in cazul exportului:
a) cerere;
b) certificatul de înmatriculare (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau furtul C.I.);
c) plăcuţele cu număr de înmatriculare (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau furtul plăcilor) sau chitanta ce reprezinta achitarea taxei de pastrare;
d) cartea de identitate a vehiculului
e) fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, stabilită potrivit legii, sau a certificatului de atestare fiscală;
f) trei exemplare completate ale certificatului de radiere;
g) documentele de identificare a solicitanţilor în original şi copie (CI/BI sau CUI si imputernicire pentru persoana juridica).
h) documentul care atestă exportul vehiculului (document vamal românesc de export, document străin vamal de import, document de înmatriculare în străinătate sau alte înscrisuri oficiale străine din care rezultă exportul ori înmatricularea în străinătate, contract de vânzare-cumpărare).
i) In cazul in care vehiculul urmeaza sa fie inmatriculat de catre acelasi proprietar in alta tara, se va solicita documentul de sedere/rezidenta in tara in care se face exportul, in original si copie.
Se poate da curs radierii si fara CIV,CI şi plăci, dacă se face dovada ca acestea au fost reţinute de autorităţile străine;