Inmatriculare definitiva

 

INMATRICULAREA VEHICULELOR

(OUG.195/2002 modificata si completata prin OUG.63/20.09.2006 art.11 al.1.)
1) DOCUMENTELE NECESARE LA INMATRICULAREA UNUI VEHICUL
a) cartea de identitate a vehiculului (CIV) + copie
b) anexa cu verificarea tehnica in vederea inmatricularii;
– verificare tehnica efectuata la orice statie autorizata, insotita de Certificatul de Autenticitate al vehiculului, eliberat de R.A.R. – in termen de valabilitate
– pentru vehicule noi nu sunt necesare ITP-ul si Certificatul de autenticitate;
c) fisa de inmatriculare – (vezi pagina FORMULARE) – completata, semnata si stampilata de detinator; viza primarie – impozit cumparator
– certificat de atestare fiscala, in cazul existentei unor intermediari
d) cerere de inmatriculare – (vezi pagina FORMULARE)-completata, semnata (si stampilata);
e) chitanta taxa de inmatriculare – se achita la primaria locala ;
f) chitanta (original + copie) – timbrul de mediu (OUG nr. 9/2013) – se achita la Trezoreria localitatii de domiciliu (pentru vehiculele care nu au mai fost inmatriculate in Romania), insotita de decizia de calcul si certificatul privind TVA- ul pentru achizitia intracomunitara a mijlocului de transport; (in cazul persoanelor juridice copie dupa certificatul de inregistrare in scopuri de TVA) ;
g) chitanta contravaloare certificat de inmatriculare – se achita la CEC in contul RA APPS;
h) chitanta contravaloare placi numere – se achita direct la ghiseu inmatriculari ; i) un exemplar act de vinzare–cumparare + copie (act de proprietate/provenienta); j) documentul de identitate al cumparatorului original si copie:
– in cazul persoanelor juridice – copie a Certificatului de Inregistrare (CUI) si originalul insotit de copie a documentului de identitate al imputernicitului (imputernicit prin adresa inregistrata);
k) placile cu numere de inmatriculare din strainatate insotite de documentele de inmatriculare (original) din strainatate, a vehiculului;
l) copie dupa asigurarea obligatorie a vehiculului (pe numele cumparatorului) valabila cel putin 6 luni, in conformitate cu Legea 136/1995, modificata prin Legea 172/2004.